PROCES A STRUKTURA

Naše tréninky probíhají na bázi bohatě strukturovaného procesu. Jde zejména o pevně stanovený rámec vedení rozhovoru, snadno naučitelné komunikační dovednosti – myslet, mluvit a naslouchat jako kouč, srozumitelný model REVIEW pro hodnocení výsledků – sedm kroků ke změně a jasně formulované principy vedení kvalitního rozhovoru zaměřeného na výsledky.

Více o našich trénincích koučinku

PŘÍSTUP PODLE MOZKU

Zkoumali jsme koučovací vědu na různých úrovních a díky tomu vyvinuli originální teorii, která vysvětluje jak a proč koučink funguje. Nazvali jsme ji „Přístup ke koučinku podle mozku“. Opíraje se o vědu, získáváme nezměrnou pomoc při trénování inteligentních a vysoce zaneprázdněných manažerů, kteří potřebují vědět, že dovednosti, které se učí, opravdu fungují.

Více o NeuroLeadershipu

JEDNOZNAČNÉ VÝSLEDKY

Věříme v koučovací přístup ke komunikaci, tedy ve styl konverzace, který pomáhá lidem utřídit si myšlenky, a díky tomu zvolit svá správná řešení. Umět vést rozhovory s jasným záměrem a výsledkem je vysoce ceněná dovednost, jejíž osvojení vede k rychle měřitelným výsledkům. Během posledních 15ti let se ukázalo, že pro tisíce manažerů a lídrů se stal brain-based přístup dovedností klíčovou.

Více o MCC koučinku

O PROJEKTU BRAIN BASED

Vše, co děláme se opírá o poznatky neurovědy, je zaměřeno na proces a vede k výsledku.
Vnášíme vědecké poznatky do rozvoje lidské výkonnosti a leadershipu, a tak pomáháme zlepšovat myšlení, zdokonalovat komunikaci a přetvářet kulturu v organizacích.

Naší prioritou je zlepšování kvality vedení rozhovorů na všech úrovních.

Je nám ctí, že na projektu propagace brain-based přístupu spolupracujeme s Rádiem Zet.